「PERM IN OTANI」(パーム・イン・オータニ) スタッフ休日カレンダー
カレンダーに名前が入っている日はそのスタッフはお休みです。
2019年    3月   
 1
竹石
内呑
 2
 3
内呑
柚木
 4
定休日
 5
内呑
柚木
 6
高木
 7
高木
 8
武縄
藤本
 9
10
内呑
11
定休日
12
芝野
13
間宮
藤本
14
内呑
柚木
15
竹石
16
17
定休日
18
定休日
19
芝野
20
武縄
21 春分の日
内呑
22
柚木
23
24
内呑
柚木
25
定休日
26
芝野
上坂
27
間宮
上坂
28
武縄
上坂
29
竹石
内呑
上坂
30
31
内呑
柚木
藤本
[管理]
CGI-design